Sommerens konferanser

29.05.2022

Endelig blir det mulig å treffe kjente og ukjent kolleger i pausene på fagkonferanser. Jeg skal på fire konferanser i sommer: Grieg Research School i Bergen 14.-16 juni hvor jeg presenterer: Modes of Communication in Narratives. Deretter går turen til Birmingham: Music Since 1900. 17-20.juni. Mitt paper har tittelen: Stravinsky; three periods but two styles? I dagene 6.-9.juli arrangerer City University, London en konferanse om Music in the Universities, hvor jeg sammen med to kolleger fra Stavanger skal presentere den nye phd-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid, som vi starter opp sammen med Universitetet i Agder. Jeg pensjoneres egentlig 1.8., men skal til Aten i august (20.-26) hvor International Musicological Society har sin kongress (5 årlig) og hvor jeg har sittet i styret siden 2012 og kan derfor ikke sitte lenger. Samtidig arrangerer IMS en stor internasjonal konferanse hvor jeg skal presentere paperet: Stravinsky's exiles and consequences for his notation practice.  Med unntak av presentasjonen i London er alle paperne spinoff fra boken: Modes of Communication in Stravinsky's Works. Sign and Expression (Routledge 2022).