Per Dahl  

Per Dahl

Emeritus/Professor i musikk, Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger.


Jeg ble født 11.mars 1952 og vokste opp på Malm i Nord-Trøndelag som den yngste av fire brødre. Etter endt realartium på Steinkjer gymnas studerte jeg i Trondheim (UNIT) og ble cand.philol våren 1978 med fagene musikk hovedfag, filosofi mellomfag og psykologi grunnfag samt exphil. Samtidig med de siste studieårene var jeg solofløytist i Forsvarets Musikkorps Trøndelag. Jeg var også timelærer ved Musikkvitenskapelig institutt i studietiden og ble vitenskapelig asistent etter endt hovedfagseksamen. Jeg giftet meg med Ranveig Tingdal Dahl. Vi har to barn: Ole Kristian (solofagottist i Gøteborg Symfoniorkester og professor i Mannheim), og Ingerine (alternerende konsertmester i Stavanger Symfoniorkester). Vi flyttet til Stavanger i 1979 hvor jeg ble tilsatt som teorilektor ved Rogaland musikkonservatorium. Jeg ble tilknyttet Norsk lydinstitutt Stavanger (Dørumsgaardsamling) som fagkonsulent ved dens opprettelse i 1985. Jeg har vært knyttet til Rogaland musikkonservatorium og denne institusjonens organisatoriske utvikling både som undervisningsleder, avdelingsleder for Avdeling for kunstfag og var rektor for Høgskolen i Stavanger 2000-2003, og faglig avansert til førsteamanuensis samt etter å ha fått godkjent avhandlingen "Jeg elsker Dig! Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3" som den første doctor philos-avhandling ved Universitetet i Stavanger i 2006, ble jeg professor i 2012. Jeg ble emeritus fra 1.8.2022.

I was born on 11 March 1952 and grew up in Malm in Nord-Trøndelag as the youngest of four brothers. After finishing the realartium at Steinkjer gymnasium, I studied in Trondheim (UNIT) and became a cand. philol in the spring of 1978 with the subjects music, philosophy and psychology as well as ex. phil. During the same time as my last years of study, I was a solo flautist in the Norwegian Armed Forces' Wind Band Trøndelag. During my studies, I was also a part-time teacher at the Department of Musicology and became a research fellow after completing my master's degree. I married Ranveig Tingdal Dahl. We have two children: Ole Kristian (solo bassoonist in the Gothenburg Symphony Orchestra and professor in Mannheim) and Ingerine (alternate concertmaster in the Stavanger Symphony Orchestra). We moved to Stavanger in 1979, where I was appointed as a theory lecturer at Rogaland Music Conservatory. I became associated with the Norwegian Sound Institute Stavanger (Dørumsgaardsamling) as a consultant when it was established in 1985. I have been associated with the Rogaland Music Conservatory and this institution's organizational development both as head of teaching, dean of the Department of Arts and rector of the University College in Stavanger 2000-2003, and academically advanced to associate professor in 1988. After my thesis, "Jeg elsker Dig! Gramophone recordings of Edvard Grieg's opus 5 no.3," was approved as the first doctor philos. thesis at the University of Stavanger in 2006, I became a professor in 2012. I became emeritus on 1.8.2022.